Aufbewahrungsort Gent, Universitätsbibl., Hs. 896a
Fragment 17 Längstreifen aus vier Blättern
Beschreibstoff Pergament
Inhalt 'Karel ende Elegast' (Ge)
Blattgröße [210 x 25] mm
Schriftraum ca. 180 x [25] mm
Spaltenzahl 2
Zeilenzahl 38-40
Versgestaltung Verse abgesetzt
Entstehungszeit 2. Hälfte 14. Jh. (Klein. S. 15)
Abbildung Kienhorst Deel 2, S. 60 (Abb. 60) [= Bl. 4r]
Literatur
(Hinweis)
  • Hans Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving, Deel 1+2 (Deventer Studiën 9), Deventer 1988, Deel 1 S. 86f. (H44), Deel 2 S. 60 (Abb. 60).
  • Jan Willem Klein, 'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk'. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (1995), S. 1-23, hier S. 15 (Nr. 94).
  • Joris Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Bd. II,1: De handschriften verworven na 1852 (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 182), Gent 1996, S. 51f. [online]
  • Bernd Bastert, Bart Besamusca und Carla Dauven-van Knippenberg (Hg.), 'Karel ende Elegast' und 'Karl und Ellegast', hg. und übersetzt (Bibliothek mittelniederländischer Literatur 1), Münster 2005, S. 206.
Archivbeschreibung ---
  Oktober 2019