Aufbewahrungsort Berlin, Staatsbibl., mgq 1859
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Peter Jörg Becker, Verzeichnis der an Degering anschließenden Ms. germ. quart-Handschriften in der damaligen SBPK (masch.), Berlin 1986-1989. [online]
Archivbeschreibung ---
  Juni 2006