Aufbewahrungsort Brüssel, Königl. Bibl., ms. IV 209,7
Fragment 2 Doppelblätter
Beschreibstoff Pergament
Inhalt 'Vanden levene ons heren' (D)
Blattgröße ca. 200 x ca. <105-110> mm
Schriftraum 145 x 71 mm
Spaltenzahl 1
Zeilenzahl 28
Versgestaltung Verse abgesetzt
Entstehungszeit um 1390 (Beuken II, S. 33; Jongen/Voorwinden S. 263); Ende 14. / Anfang 15. Jh. (Kienhorst II, S. 81)
Schreibsprache mndl.
Abbildung
  • Quinze années d'acquisitions S. 51 [= Bl. 2v/3r]
  • Kienhorst I, S. 220 (Abb. 22) [= Bl. 2r]
Literatur
  • Jacob Verdam, Een nieuw Fragment van Van den levene ons heren, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 21 (1902), S. 205-226 (mit Abdruck).
  • Wilhelm H. Beuken (Hg.), Vanden levene ons Heren, Deel I: De teksten (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 60A), Zwolle 1968, S. 6 (Nr. 8), 99-105, 115-122 (Abdruck).
  • Wilhelm H. Beuken (Hg.), Vanden levene ons Heren, Deel II (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 60B), Zwolle 1968, S. 33, 53f.
  • Quinze années d'acquisitions de la pose de la première pierre à l'inauguration officielle de la Bibliothèque. Bruxelles Bibliothèque Royale Albert Ier (Catalogues des expositions organisées à la Bibliothèque Albert Ier à Bruxelles 34), Brüssel 1969, S. 49 (Nr. 39,7), 51.
  • Ludo Jongen / Norbert Voorwinden (Hg.), Vanden levene Ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar (Middelnederlandse tekstedities 8), Hilversum 2001, S. 262f.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. I: Onderzoek (Miscellanea Neerlandica 31), Leuven 2005, S. 220 (Abb. 22).
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. II: Handschriften (Miscellanea Neerlandica 32), Leuven 2005, S. 81-92 (mit Abdruck) (N12).
Archivbeschreibung ---
  April 2012