Aufbewahrungsort Gent, Universitätsbibl., Hs. 1360
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Stephanus Axters, De zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften, in: Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag, 1366-1966. Gesammelt und hg. von Ephrem M. Filthaut, Köln 1966, S. 343-396, hier S. 355.
  • Joris Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Bd. II,1: De handschriften verworven na 1852 (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 182), Gent 1996, S. 299-303. [online]
Archivbeschreibung ---
  April 2011