Aufbewahrungsort Gent, Universitätsbibl., Hs. 1365
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Thom F.C. Mertens, Postuum auteurschap. De collaties van Johannes Brinckerinck, in: Windesheim 1395-1995, kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres "600 jaar Kapittel van Windesheim", 27 mei 1995 te Zwolle, hg. von A. J. Hendrikman (Middeleeuwse studies 12), Nijmegen 1996, S. 85-97, hier S. 97.
  • Joris Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Bd. II,1: De handschriften verworven na 1852 (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 182), Gent 1996, S. 304-307. [online]
Archivbeschreibung ---
  April 2011