Aufbewahrungsort München, Staatsbibl., Cgm 5249/69
Fragment 2 Doppelblätter
Beschreibstoff Pergament
Inhalt 'Karel ende Elegast' (G)
Blattgröße 140-144 x 105 mm
Schriftraum ca. 140 x 75 mm
Spaltenzahl 1
Zeilenzahl <25>
Versgestaltung Verse abgesetzt
Entstehungszeit Ende 14. Jh. (Schneider S. 120), 14./15. Jh. (Klein S. 16)
Schreibsprache südostlimb. (Schneider S. 120)
Abbildung
  • Kienhorst [1988] Deel 2, S. 58 (Abb. 58) [= Bl. 4r]
  • Kienhorst [2005] Bd. I, S. 245 (Abb. 47) [= Bl. 3v]
Literatur
(Hinweis)
  • Hans Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving, Deel 1+2 (Deventer Studiën 9), Deventer 1988, Deel 1 S. 84f. (H42), Deel 2 S. 58 (Abb. 58).
  • Jan Willem Klein, 'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk'. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (1995), S. 1-23, hier S. 16.
  • Bernd Bastert, Bart Besamusca und Carla Dauven-van Knippenberg (Hg.), 'Karel ende Elegast' und 'Karl und Ellegast', hg. und übersetzt (Bibliothek mittelniederländischer Literatur 1), Münster 2005, S. 207.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. I: Onderzoek (Miscellanea Neerlandica 31), Leuven 2005, S. 245 (Abb. 47).
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. II: Handschriften (Miscellanea Neerlandica 32), Leuven 2005, S. 222-225 (N35).
  • Karin Schneider, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die mittelalterlichen Fragmente Cgm 5249-5250 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis V,8), Wiesbaden 2005, S. 120. [online]
Archivbeschreibung ---
  Oktober 2019